28 lipca 2016

Budujemy pomnik Andersa w Warszawie

POMNIK GENERAŁA WŁADYSŁAWA ANDERSA W WARSZAWIE!

Pomnik_gen_Andersa_w_Warszawie

W dniu 23 czerwca 2016 roku, na posiedzeniu Zarządu Głównego Związku Sybiraków z udziałem prezesów okręgowych, podjęta została uchwała o konieczności budowy w Warszawie pomnika gen. Władysława Andersa.

Równocześnie upoważniono Prezydium Związku Sybiraków do zwrócenia się do córki Generała – minister Anny Marii Anders z prośbą o objęcie patronatu nad ta inicjatywą, jak również upowszechnienia budowy Pomnika. W związku z tym doszło do spotkania Prezydium Związku Sybiraków z córka generała Andersa oraz udziału min. Anny Marii Anders w spotkaniu z całym środowiskiem Sybiraków podczas XVI Międzynarodowego Marszu Żywej Pamięci Polskiego Sybiru w Białymstoku 9 września 2016 r.

W efekcie pani min. Anna Maria Anders wystosowała zaproszenia do udziału w Honorowym Komitecie Budowy Pomnika Gen. Władysława Andersa. Inauguracyjne posiedzenie Honorowego Komitetu wyznaczono na dzień 18 listopada 2016 r.

 

UCHWAŁA ZWIĄZKU SYBIRAKÓW O POTRZEBIE WYBUDOWANIA POMNIKA GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA W WARSZAWIE

Uchwała nr 199/16
z posiedzenia Zarządu Głównego Związku Sybiraków z udziałem Prezesów Zarządów Oddziałów w dniu 23.06.2016 r. w Przemyślu

Zarząd Główny Związku Sybiraków po dyskusji z Prezesami podjął uchwałę o celowości budowy pomnika Generała Władysława Andersa w Warszawie i upoważnia Prezydium do podjęcia niezwłocznych działań zmierzających do przekazania stanowiska poparcia córce Generała – Pani Senator, Minister Annie Marii Anders z prośbą o objęcie patronatu nad tą inicjatywą, jak również upowszechnienia budowy pomnika w organizacjach społecznych i kombatanckich, a także zainicjowania działań zmierzających do powołania Komitetu Budowy Pomnika, który przy poparciu Związku Sybiraków wystąpi niezwłocznie do stosownych władz państwowych i samorządowych z wnioskiem o jego realizację, w tym również o jego sfinansowanie.

Kordian Borejko Prezes  Związku Sybiraków              Eugeniusz Kuszka   Sekretarz Generalny Związku Sybiraków

Uzasadnienie uchwały

W tym roku mija 75. lat od czasu, gdy w wyniku tzw. układu Sikorski-Majski stało się możliwe utworzenie w ZSRR Armii Polskiej pod dowództwem gen. Władysława Anders, dzięki której wielu z nas, naszych rodzin oraz bliskich ocalało i przeżyło. Polacy zesłani w głąb tej „nieludzkiej ziemi” Związku Sowieckiego, na Sybir i do łagrów uzyskali w 1941 r. – dzięki Armii Andersa – szansę na drugie życie.
Postawa gen. Andersa i Jego ówczesne działania umożliwiły uratowanie wielu istnień ludzkich i dopominanie się o kolejnych, których wówczas nie odnaleziono.
To dzięki gen. Andersowi wielu naszych rodaków wyprowadzonych z tej „nieludzkiej ziemi” miało zaszczyt walczyć w szeregach Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie i bić się pod Jego dowództwem o wolną Polskę.
To dzięki gen. Andersowi ocalała elita narodu wywieziona w głąb ZSRR, wielu naukowców, artystów, pisarzy i twórców kultury. Wśród nich było aż trzech przyszłych Prezydentów Rzeczypospolitej na uchodźstwie: Stanisław Ostrowski, Kazimierz Sabbat i Ryszard Kaczorowski.
To dzięki gen. Andersowi żołnierze pod Jego dowództwem byli dla wielu pokoleń Polaków – zarówno w kraju jak i na emigracji – natchnieniem i nadzieją, że Wolna Polska nie zginęła i nie zginie.
To wreszcie dzięki gen. Andersowi możliwe było w czasach komunistycznego zniewolenia kraju, iż w wolnym świecie był słyszany głos wolnej Polski, która nigdy nie zgodziła się na ustalenia jałtańskie i do końca dawała świadectwo, że Polska i Polacy nie zaprzestaną walki o niepodległość.
Te zasługi gen. Władysława Andersa potwierdzają tylko Jego wcześniejszą postawę i bohaterskie dokonania na polu walki zarówno w czasie kampanii wrześniowej 1939 r., jak i z okresu walk o niepodległość i wojny polsko-sowieckiej 1920 r., które są szeroko znane i udokumentowane również zostały najwyższymi odznaczeniami bojowymi i państwowymi.
Generał Władysław Anders całym swoim życiem dowiódł, iż zasługuje na najwyższy szacunek i uznanie narodu polskiego i kolejnych jego pokoleń, dla których może być stawiany za wzór postawy patriotycznej i narodowej.
Dlatego też, Zarząd Główny podjął uchwałę o konieczności upamiętnienia osoby gen. Andersa, godnym Jego zasług i chwały pomnikiem w sercu Polski – w stolicy, w Warszawie. Uważamy, iż najlepszym ku temu miejscem będzie usytuowanie takiego pomnika w ciągu ulic tworzących Trakt Królewski.

Inauguracja Komitetu Budowy Pomnika Andersa w Warszawie

W dniu 18 listopada 2016 r. w Domu Polonii na Krakowskim przedmieściu w Warszawie powołany został blisko stuosobowy Honorowy Komitet Budowy Pomnika Gen. Władysława Andersa w Warszawie. Na jego czele stanęła córka Generała – minister Anna Maria Anders.

W spotkaniu  inauguracyjnym udział wzięło ponad 40 osób wśród których znaleźli się wybitni luminarze nauki, kultury i sztuki, a także przedstawiciele kombatantów, społecznicy, harcerze, bankowcy, przedsiębiorcy, działacze polonijni oraz duchowni wszystkich wyznań i dyplomaci. Komitet ma charakter otwarty.

Po wystąpieniu min. Anny Marii Anders, sekretarz Komitetu – Arkadiusz Urban – przedstawił harmonogram podejmowanych i planowanych działań. Przez aklamację przyjęto Akt Powołania Komitetu oraz zaaprobowano działania dla Komitetu Wykonawczego, który zajmie się bieżąca praca zmierzająca do realizacji całego projekt, którego głównymi elementami jest stworzenie regulaminu konkursu na projekt pomnika, co poprzedzi otwarty etap wizualizacji projektu oraz uzyskanie zgodny pod planowaną lokalizację na linii Traktu Królewskiego. Ustalono też wstępne zasady formalnego działania Komitetu oraz etapy kolejnych spotkań. Na zakończenie min. Anders serdecznie podziękowała wszystkim przybyłym za aktywną obecność i szereg inspirujących pomysłów, zwłaszcza w wymiarze międzynarodowym.

Poniżej Akt Powołania Honorowego Komitetu Budowy Pomnika Gen. Władysława Andersa wraz z listą osób go współtworzących

(lista otwarta na bieżąco uzupełniana):

AKT POWOŁANIA
HONOROWEGO KOMITETU
BUDOWY POMNIKA GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA
W WARSZAWIE

18 listopada 2016 r.

W dniu dzisiejszym powołujemy Honorowy Komitet Budowy Pomnika gen. Władysława Andersa w Warszawie, którego zadaniem jest wspieranie działań zmierzających do powstania pomnika Generała w Warszawie, dla uczczenia i upamiętnienie tego wybitnego Polaka, żołnierza i polityka, który zawsze stawał w pierwszym szeregu Obrońców Ojczyzny.

Jest On wzorem poświęceni i służby dla narodu oraz państwa polskiego. Uczestnik walk o niepodległość i obrońca odradzającego się po zaborach państwa polskiego. Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej. Lojalny oficer II Rzeczpospolitej o powszechnie docenianych talentach dowódczych i organizacyjnych. Czterokrotnie ranny w wojnie obronnej 1939 r. Pojmany przez sowietów, był więziony i torturowany. Po uwolnieniu staje na czele Armii Polskiej w ZSRR. Obrońca tysięcy Polaków, których wyprowadza z piekła łagrów sowieckich. Dowódca największej w II wojnie światowej polskiej formacji wojskowej na Zachodzie. Zwycięzca spod Monte Cassino, a z końcem wojny Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych.

Ten niezłomny żołnierz Wolnej Polski w latach powojennych stał na czele Wolnych Polaków przebywających w wolnym świecie, będących głosem Wolnej Polski i świadectwem sprzeciwu wobec zniewolenia Polski. Do końca pozostał wierny Polsce, dla której poświęcił całe swe życie. Był i jest natchnieniem dla wielu kolejnych pokoleń Polaków oraz wzorem patriotyzmu.

Zgodnie z uchwałą Senatu RP z 20 grudnia 2006 r. – „Jest symbolem chwały żołnierza polskiego walczącego nieugięcie o wolność i niezawisłość Rzeczypospolitej” i jako taki dobrze zasłużył się Ojczyźnie. Jego należyte upamiętnienie jest naszym narodowym obowiązkiem.

 1. Anna Maria Anders Córka gen. Władysława Andersa – HONOROWA PRZEWODNICZĄCA
 2. Anna Azari – Ambasador Izraela
 3. Altay Abibullayev – Ambasador Kazachstanu
 4. Krzysztof Barbarski – Instytut Polski i Muzeum im. Sikorskiego w Londynie
 5. Antoni Badowski – Kombatant
 6. Dr Witold Bagieński – Instytut Pamięci Narodowej
 7. Kordian Borejko – Związek Sybiraków
 8. Mariusz Bober – Grupa Azoty S.A.
 9. Stephen de Boer – Ambasador Kanady
 10. Count Christophe de Breza – Filantrop, Polonia Paryż
 11. Dr Adam Buława – Muzeum Wojska Polskiego
 12. Marek Chibowski – Xcity Investment
 13. Marcin Chludziński – Agencja Rozwoju Przemysłu
 14. Bogdan Chmielewski – Credit Union New York
 15. Prof. Jolanta Choińska-Mika – Prorektor Uniwersytet Warszawski
 16. Antoni Chruściel – Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce
 17. Peter Chudy – Central Europe Trust
 18. Włodzimierz Cieszkowski – Krajowy Związek b. Żołnierzy PSZ
 19. Rita Cosby – Dziennikarka USA
 20. Zbigniew Czerwiński – Bellona
 21. Ks. Bp Leon Dubrawski – Diecezja Kamieniecko-Podolska
 22. Ks. prof. Stanisław Dziekoński – Rektor Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 23. Ks. Stanisław Kard. Dziwisz – Archidiecezja Krakowska
 24. Halina Frąckowiak – Piosenkarka
 25. Piotr Gursztyn – TVP Historia
 26. Ks. Bp Józef Guzdek – Ordynariat Polowy Wojska Polskiego
 27. Wendy Jane Hinton – Ambasador Nowej Zelandii
 28. Ks. Abp Henryk Hoser SAC – Diecezja Warszawsko-Praska
 29. Adam Janik – Bumar-Łabędy SA
 30. Zbigniew Jagiełło – PKO BP
 31. Piotr Jegliński – Editions Spotkania
 32. Karolina Kaczorowska – Prezydentowa RP
 33. Emilian Kamiński – Aktor Tatr Kamienica
 34. Jan Kasprzyk – Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych
 35. Maciej Kielanowski – Polonia Londyn
 36. Jonathan Knott – Ambasador Wielkiej Brytanii
 37. Longin Komołowski – Wspólnota Polska
 38. Dr Maciej Korkuć – IPN – Kraków
 39. Dr Ewa Kowalska – Muzeum Katyńskie
 40. Jarosław Koźmiński – Tydzień Polski – Londyn
 41. Dr. Tadeusz Krawczak – Archiwum Akt Nowych
 42. Ks. Prof. Andrzej Kryński – Rektor Akademia Polonijna
 43. Jacek Kurski – Telewizja Polska
 44. Ks. Bp Wiesław Lechowicz – Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej
 45. Jan Lubomirski – Grupa Landeskrone
 46. Prof. Piotr Majewski – Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów
 47. Ramin Mehmanparast – Ambasador Iranu
 48. Ks. Bp Mieczysław Mokrzycki – Archidiecezja Lwowska
 49. Mateusz Mroz – Agencja Mienia Wojskowego
 50. Dr Agnieszka Morawińska – Muzeum Narodowe
 51. Andrej Motyl – Ambasador Konfederacji Szwajcarskiej
 52. Dr Filip Musiał – Narodowa Rada Rozwoju – Sekcja Historyczna koordynator
 53. Prof. Wojciech Narębski – UJ, AGH, PAN, PAU
 54. Prof. Andrzej Nowak – Uniwersytet Jagielloński
 55. Prof. Wojciech Nowak – Rektor Uniwersytet Jagielloński
 56. Hm. Grzegorz Nowik – Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej
 57. Ks. Kazimierz Kard. Nycz Archidiecezja Warszawska
 58. Krystyna Olisse – Polska Macierz Szkolna – Londyn
 59. Marianna Otmianowska – Narodowe Archiwum Cyfrowe
 60. Ks. Abp Edward Ozorowski – Archidiecezja Białostocka
 61. Ks. Bp prof. Jerzy Pańkowski – Prawosławny Ordynariusz Wojskowy
 62. Jacek Pawłowicz – Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL
 63. Mirosław Pawłowski
 64. John Petkus – Konsul Honorowy Las Vegas Nevada
 65. Dobrosława Platt – Biblioteka Polska POSK Londyn
 66. Ks. Abp Wojciech – Polak Prymas Polski
 67. Andrzej Prokopczuk – Polish American Congress
 68. Prof. o. Eustachy Rakoczy –  Jasnogórski Kapelan Żołnierzy Niepodległości
 69. Janusz Rosikoń – Rosikoń Press
 70. Hm. Robert Rozpędzichowski – ZHP Poza Granicami Kraju
 71. Konrad Rytel Mazowiecka – Wspólnota Samorządowa
 72. Michael Schudrich – Naczelny Rabin Polski
 73. Prof. dr Jan Wiktor Sienkiewicz – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 74. Hm. Małgorzata Sinicka – Związek Harcerstwa Polskiego
 75. Arkadiusz Siwko – b. prezes PGZ
 76. Płk Witalis Skorupka – Zw. Więźniów Politycz. Skazanych na Karę Śmierci w Okresie Reżimu Komunistycznego
 77. Ks. Bp Janusz Stepnowski – Diecezja Łomżyńska
 78. Tomasz Stępień – OGP Gaz-System S.A.
 79. Dr Andrzej Suchcitz – Instytut Polski i Muzeum im. Sikorskiego w Londynie
 80. Przemysław Sypniewski – Poczta Polska
 81. Jarosław Szarek – Instytut Pamięci Narodowej
 82. Mariusz Szpikowski – PP Porty Lotnicze
 83. Paweł Szynkaruk – Polska Żegluga Morska
 84. Prof. Tadeusz Szczurek – Wojskowa Akademia Techniczna
 85. Prof. Jan Szmidt – Politechnika Warszawska
 86. Radosław Śmigulski – Totalizator Sportowy
 87. Prof. Halina Taborska – Polski Uniwersytet na Obczyźnie Londyn
 88. Dr. Jan Tarczyński – Centralna Biblioteka Wojskowa
 89. Konrad Tomaszewski – PGL „Lasy Państwowe”
 90. Prof. Zbigniew Wawer – MKiDN ds. Muzeum II Wojny Światowej
 91. Arkadiusz Urban – SEKRETARZ KOMITETU
 92. Stefan Wiśniowski – Kresy Syberia – Fundacja
 93. Prof. Mirosław Wielgoś – Rektor Warszawski Uniwersytet Medyczny
 94. Paul Wojciechowski – Ambasador Australii
 95. Wiesław Włodek – Poczta Polska
 96. Piotr Wojciechowski – Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych
 97. Ks. Bp. Mirosław Wola – Naczelny Kapelan Wojskowy Ewangelicki Biskup Wojskowy
 98. Prof. Tadeusz Wolsza –  Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej
 99. Dr Wojciech Woźniak – Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
 100. Sławomir Zawadzki – Bank Pocztowy
 101. Jan i Małgorzata Żarynowie – Stowarzyszenie Polska Jest Najważniejsza
 102. Jan Żyliński – Polonia Londyn

SIEDZIBA KOMITETU BUDOWY POMNIKA GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA W WARSZAWIE:

Adres:

 • ul. Mazowiecka 12 (piętro 3.)
 • 00-048 Warszawa
 • tel. (22) 827-93-71
 • biuro@anders.org.pl

Czynne codzienne od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 15:00

Sekretarz Komitetu – ARKADIUSZ URBAN

 • e-mail: arkadiusz.urban@anders.org.pl

NUMER KONTA BANKOWEGO KOMITETU BUDOWY POMNIKA – PKO BP: 98 1020 1013 0000 0902 0351 4817

Udostępnij przez:

Kontynuując przeglądanie tej strony, domyślnie akceptujesz użycie ciasteczek tzw. cookies. więcej...

Ustawienia cookie na tej stronie są ustawione domyślnie na "zezwalaj na pliki cookie", aby dać Ci najlepszy sposób przeglądania z możliwych. Jeśli w dalszym ciągu korzystasz z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub klikając na przycisk "Akceptuję", wyrażasz na to zgodę.

Zamknij