29 czerwca 2016

Publikacje

Literatura

„Bitwa o Monte Cassino”

"Bitwa o Monte Cassino" Melchiora Wańkowicza uznawana jest za największe dzieło pisarza, które wystawia wielki pomnik bohaterskim żołnierzom generała Andersa. Książka czytana w wielu domach jak biblia narodowa utrwaliła legendę tej bitwy w Polsce, była pocieszeniem w dniach powojennych. Dzieło to ma trwałe miejsce w kanonie klasyki reportażu wojennego. Wersja skrócona książki przez wiele lat była lekturą szkolną. W obecnym wydaniu "Bitwy o Monte Cassino" znajdują się dwa unikalne teksty - przedmowę samego gen. Władysława Andersa oraz posłowie gen. Zygmunta Bohusza-Szyszki - z mało znanego wydania skrótu książki "Było to pod Monte Cassino" (nakładem Komitetu Obchodu Dziesięciolecia Bitwy o Monte Cassino, Londyn 1954).

Władysław Anders. Życie po Monte Cassino

"Władysław Anders - życie po Monte Cassino" autorstwa Ewy Berberyusz to wielowymiarowy obraz życia wielkiego dowódcy i jego otoczenia, a także reporterska panorama ważnego fragmentu polskiej historii. Autorka odnalazła żołnierzy Drugiego Korpusu, którzy opowiedzieli jej o swoim legendarnym wodzu. Z rozmów tych powstała fascynująca opowieść o oficjalnym i zakulisowym życiu wybitnego przywódcy - uosobieniu kawaleryjskiej legendy, człowieku kochającym życie, zwycięskim wodzu w tragicznie przegranej wojnie, symbolu polskiego oporu i wiary w wolność, a także znienawidzonym przez reżim warszawski wrogu. Profesor Paweł Machcewicz napisał: Ewa Berberyusz w swojej reporterskiej książce pokazuje człowieka z "krwi i kości", którego kochali żołnierze i kobiety, zrażającego też wielu ludzi swoją apodyktycznością i wielkimi ambicjami, mimo wszystko kogoś wybitnego i fascynującego. Książka została wydana w niewielkim nakładzie w 1991 roku przez wydawnictwo Aneks w Londynie. Wówczas nosiła tytuł "Anders spieszony".

Maria Nurowska

Najpiękniejsze i najważniejsze książki Marii Nurowskiej w nowym wydaniu. Wokół postaci Władysława Andersa – nazywanego generałem polskich nadziei – narosło wiele mitów, opowieści, przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Maria Nurowska postanowiła zmierzyć się z jego legendą, pokazać Generała jako człowieka z krwi i kości, który oprócz niebywałego heroizmu, jakim się wykazał, wyprowadzając rodaków z piekła sowieckich łagrów, popełnił też wiele życiowych błędów. Pisarka zgromadziła unikatową dokumentację, nagrała rozmowy z pozostałymi przy życiu członkami jego rodziny, a także żołnierzami, z którymi przemierzył szlak bojowy od sowieckiej Rosji po Monte Cassino. Niestety nie doprowadził on Generała i jego żołnierzy do wolnej Polski.

Bez ostatniego rozdziału

Wspomnienia generała Andersa z lat 1939-1946. Jako oficer Wojska Polskiego, walczący we wrześniu 1939 roku, więzień Łubianki, zasłużył się m.in. wyprowadzeniem tysięcy Polaków z Rosji. Po wojnie jego żołnierzy represjonowano, a pamięć o samym generale starano się wymazać ze świadomości społeczeństwa polskiego.

Klęska Hitlera w Rosji 1941-1945

Dla czytelników w kraju może być niespodzianką, że gen. Władysław Anders, Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie i autor powszechnie znanych wspomnień Bez ostatniego rozdziału, jest również autorem wnikliwej analizy przyczyn klęski Hitlera na froncie wschodnim 1941-1945. Publikacja była wydana na uchodźstwie, ale nigdy nie doczekała się szerszego upowszechnienia. Przyczyny przegranej III Rzeszy autor dzieli na cztery kategorie: 1. Błędy Hitlera natury wojskowej 2. Błędy Hitlera natury moralno-psychologicznej 3. Pomoc moralna i dostawy amerykańsko-brytyjskie 4. Bombardowanie strategiczne III Rzeszy przez Anglosasów i wiązanie sił niemieckich na Zachodzie Obraz wojny na froncie wschodnim pióra gen. Andersa dopełnia opis brutalnej polityki Niemiec wobec ludności cywilnej oraz zbrodnie popełniane na radzieckich jeńcach wojennych na skalę niespotykaną na innych teatrach działań wojennych. Mimo terroru stosowanego wobec ludności cywilnej, która niejednokrotnie – szczególnie na terenach Ukrainy i Białorusi – witała wkraczające w 1941 roku oddziały Wehrmachtu jak wyzwolicieli od stalinowskiego reżimu, mimo niehumanitarnego postępowania z poddającymi się czerwonoarmistami, Niemcy nie mieli problemu z rekrutowaniem obywateli ZSRR do służby po swojej stronie. Ten fragment wojny gen. Anders omawia dość obszernie, ukazując zagmatwaną historię wschodnich formacji ochotniczych walczących u boku Hitlera.

Norman Davis, Janusz Rasikoń, Szlak nadziei

"Chciałem pokazać ogromną różnorodność ludzi dowodzonych przez Władysława Andersa, a także niezwykły wachlarz ich uczuć i przeżyć od zrezygnowania i rozpaczy, przez strach, pragnienie, ciężkie próby i poświęcenie, aż do ulgi i nadziei.". Norman Davies Marsz Armii Andersa nie ma sobie równych w historii. Rozsypani po „nieludzkiej ziemi” Polacy stawili się na wezwanie generała Andersa licząc na ocalenie. Przekraczali granice Związku Sowieckiego z nadzieją na powrót do domów. Gdy zwyciężali Niemców pod Monte Cassino, Anconą i Bolonią wiedzieli już, że te nadzieje pozostaną niespełnione. To oni stali się namiastką wolnej Polski. Żołnierzom towarzyszyli cywile: dzieci, kobiety, starcy. Próbowali normalnie żyć. Działały szpitale, szkoły, sierocińce. Trudy marszu, codzienne rozterki, poświęcenie w boju, drobne radości i wielkie dramaty złożyły się na opowieść o jednym z najbardziej niezwykłych rozdziałów drugiej wojny światowej. Norman Davis wraz z fotografem Januszem Rosikoniem wyruszył śladem Armii Andersa. Odwiedził Rosję, Iran, Izrael, Włochy a nawet Nową Zelandię, Afrykę i Meksyk. Książka zawiera nieznane relacje świadków, niepublikowane materiały archiwalne oraz zdjęcia dokumentujące tę fascynującą podróż „szlakiem nadziei”.

Dziewczyny od Andersa – Agnieszka Lewandowska-Kąkol

Koledzy z Polskiej Armii na Zachodzie mówili o nich „PESTKI” (od Pomocniczej Służby Kobiet). Miłości, przyjaźnie, codzienne kłopoty. PESTKI po wojnie wylądowały w różnych zakątkach globu: w Afryce, w Australii, w Szkocji, Kanadzie i na Podkarpaciu. Losy 19 dzielnych kobiet, które wyrwały się ze Związku Sowieckiego i razem z II Korpusem Polskim przeszły cały szlak bojowy. Premiera: 16 września 2016 roku Detale techniczne: Oprawa: twarda | Ilość stron: 436 | EAN: 9788393584734 | Cena detaliczna: 44.90 zł (brutto)

Od Hajnówki do Pahlavi... Anna Mironowicz

Książka Anny Mironowicz „Od Hajnówki do Pahlavi …” przekazuje pamięć ofiar II wojny światowej, opisując losy Polaków – 100 rodzin leśników z Puszczy Białowieskiej – zesłanych na Syberię do pracy w kopalni złota. Relacjonuje heroiczną walkę tej niewielkiej społeczności o zachowanie polskości i kultywowanie war­tości patriotycznych w skrajnie niesprzyjających warunkach zesłania i sowieckich represji.

Autorka w swoich wspomnieniach poświęciła wiele miejsca dzieciom, wśród których było wiele sierot. Przez ukazanie ich postawy w obliczu wojny, głodu i terroru książka pozwoli uświadomić młodemu pokoleniu czytelników, jaką wartością jest życie w warunkach pokoju.

... więcej informacji na stronie wydawnictwa

Armia generała Władysława Andersa w ZSRR 1941-1942 (Zbigniew Wawer)

Dokonania żołnierzy walczących o wolną Polskę pod dowództwem generała Władysława Andersa słusznie przywoływane są w kontekście największych osiągnięć militarnych drugiej wojny światowej. Rozsławiają także sławę oręża polskiego na cały świat. 2. Korpus Polski był jedną najwspanialszych armii w polskiej historii. Monte Cassino, Ankona, Bolonia i inne miejsca zajęte podczas zwycięskiej kampanii włoskiej dobitnie świadczą o jej wartości bojowej. Fragment z przedmowy

... więcej informacji na stronie wydawnictwa

Wierni przysiędze. Dramat żołnierzy Armii Andersa (Jerzy Stypułkowski)

Wspomnienia Jerzego Stypułkowskiego nie doczekały się do tej pory krajowego wydania i są nieznane polskiemu czytelnikowi. To publikacja fundamentalna dla upowszechnienia tradycji walk o niepodległość Polski oraz dla zachowania pamięci ofiar wojny i okresu powojennego. Podpułkownik Jerzy Stypułkowski, żołnierz Kampanii Wrześnio­wej, więzień obozów jenieckich i łagrów sowieckich przeszedł cały szlak bojowy armii generała Andersa, by na koniec opisać tragiczny los polskich żołnierzy zmuszonych do pozostania na emigracji. Oprócz wspomnień własnych autora książka zawiera również relacje z takich źródeł jak: relacja pisemna gen. Zygmunta Szyszko-Bohusza, 1 Dywizja Pancerna w Walce, Zbigniewa Sty­pułkowskiego W zawierusze dziejowej czy Władysława Andersa Bez ostatniego rozdziału. Książka napisana jest wartkim stylem i barwnym językiem z ogromnym ładunkiem prawdy historycznej.

... więcej informacji na stronie wydawnictwa

Bibliografia

 1. Anders Władysław, Bez ostatniego rozdziału. Wspomnienia z lat 1939-1945, Londyn 1949.
 2. Anders Władysław, Klęska Hitlera w Rosji 1941-1945, Londyn 1997.
 3. Armia Polska w ZSRR 1941-1942, Warszawa 1991.
 4. Biegański Witold, Regularne jednostki Wojska Polskiego na Zachodzie. Formowanie, działania bojowe, organizacja, metryki dywizji i brygad, Warszawa 1967.
 5. Bohusz-Szyszko Zygmunt, Czerwony sfinks, Rzym 1946.
 6. Berberyusz Ewa, Anders spieszony, Londyn 1992.
 7. Czarnecki Janusz, Zarys historii wojennej 15 pułku ułanów poznańskich, Warszawa 1929.
 8. 2 Korpus Polski w bitwie o Monte Cassino z perspektywy półwiecza, red. Tadeusz Panecki, Warszawa 1992.
 9. Działania 2 Korpusu we Włoszech, Przedmowa gen. broni Władysław Anders, red. Stanisław Biegański, t. I, Londyn 1963.
 10. Dzieje 15 pułku ułanów poznańskich (1 pułku ułanów wielkopolskich), red. Paweł Zaremba, Londyn 1962.
 11. Dziennik czynności gen. Władysława Andersa 1941-1945, Przygotowanie do druku, wstęp i opracowanie Bogusław Polak, Koszalin 1998.
 12. Dziennik czynności p.o. Naczelnego Wodza gen. Władysława Andersa 26  II – 28 V 1945, przygotowanie do druku, wstęp i opracowanie Bogusław Polak, Leszno 2003.
 13. Englert Juliusz L., Barbarski Krzysztof, Generał Anders, Warszawa 1991.
 14. Felsztyn Tadeusz, Dzieje 2 Korpusu, Londyn 1947.
 15. Friszke Andrzej, Życie polityczne emigracji, Warszawa 1999.
 16. Generał Anders. Życie i chwała, w opracowaniu i pod redakcją Mariana Hemara, Londyn 1970.
 17. Generał broni Władysław Sikorski – generał dywizji Władysław Anders. Korespondencja 1941 – 1943. Wybór dokumentów, Wstęp, wybór i opracowanie Bogusław Polak, Koszalin 2000.
 18. Gen. Władysław Anders – od Łubianki do Bolonii. Dokumenty, pamiątki, fotografie. Katalog wystawy, Londyn 1970.
 19. Głowacki Ludwik, Działania wojenne na Lubelszczyźnie w roku 1939, Lublin 1976.
 20. Grzelak Czesław, Dziennik sowieckiej agresji wrzesień 1939, Warszawa 1994.
 21. Grzelak Czesław, Kampania polska 1939, Warszawa 2005.
 22. Grzelak Czesław, Kresy w czerwieni. Agresja Związku Sowieckiego na Polskę w 1939 roku, Warszawa 2001.
 23. Habielski Rafał, Życie społeczne i kulturalne emigracji, Warszawa 1999.
 24. Jurga Tadeusz, Karbowski Władysław, Armia „Modlin” 1939, Warszawa 1987.
 25. Jurga Tadeusz, Obrona Polski 1939, Warszawa 1990.
 26. Kopański Stanisław, Wspomnienia wojenne 1939-1946, Londyn 1961.
 27. Kot Stanisław, Listy z Rosji, Londyn 1955.
 28. Kot Stanisław, Rozmowy z Kremlem, Londyn 1959.
 29. Królikowski Bohdan, Ułańska jesień. Szkice do dziejów kawalerii II Rzeczypospolitej, Lublin 2002.
 30. Kryska-Karski Tadeusz, Żurakowski Stanisław, Generałowie Polski Niepodległej, Warszawa 1991.
 31. Lance do boju. Szkice historyczne z dziejów jazdy wielkopolskiej, red. Bogusław Polak, Poznań 1986.
 32. Leżeński Cezary, Kukawski Lesław, O kawalerii polskiej XX wieku, Wrocław 1991.
 33. Mierzwiński Zbigniew, Generałowie II Rzeczypospolitej, Warszawa 1990.
 34. Naczelne władze wojskowe Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie (1939- 1945). Dokumenty, opracowanie Józef Smoliński, Warszawa 2004.
 35. O niepodległą i granice. Komunikaty Oddziału III Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego 1919-1921, oprac. Marek Jabłonowski i Adam Koseski, Warszawa – Pułtusk 1999.
 36. Panecki Tadeusz, Generał Władysław Anders. Dowódca 2 Korpusu, p.o. Naczelnego Wodza PSZ [w:] Naczelni wodzowie i wyżsi dowódcy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, red. Stefan Zwoliński, Warszawa 1995.
 37. Polskie Siły Zbrojne w drugiej wojnie światowej, t. I Kampania wrześniowa, cz. 1, 2, 3, 4, Londyn 1951, 1954, 1959, 1986; t. II Kampanie na obczyźnie, cz. 2 1941- 1944, Londyn 1975.
 38. Porwit Marian, Komentarze do historii polskich działań obronnych 1939 r., t. I-III, Warszawa 1983.
 39. Rowecki Stefan, Wspomnienia i notatki autobiograficzne (1906-1939), Warszawa 1988.
 40. Rómmel Juliusz, Za Honor i Ojczyznę. Wspomnienia, Warszawa 1958.
 41. Sarner Harvey, Zdobywcy Monte Cassino, Poznań 2006.
 42. Schweizer Ludwik, Wojna bez legendy, Kirkcaldy 1943.
 43. Smoliński Aleksander, Jazda Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 12 X 1918 do 25 IV 1920, Toruń 1999.
 44. Stawecki Piotr, Słownik biograficzny generałów Wojska Polskiego 1918-1939, Warszawa 1994.
 45. Sthal Zdzisław, Generał Anders i 2 Korpus, Londyn 1989.
 46. Szawłowski Ryszard, Wojna polsko – sowiecka 1939, t. I-II, Warszawa 1995.
 47. Szkice do działań 2 Korpusu we Włoszech, t. I, Londyn 1956.
 48. Szmagier Krzysztof, Generał Anders i jego żołnierze, Warszawa 1993.
 49. Wańkowicz Melchior, Bitwa o Monte Cassino, t. I-III, Rzym 1945-1947.
 50. Wawer Zbigniew, Znów w polskim mundurze. Armia polska w ZSRR sierpień 1941– marzec 1942, Warszawa 2001.
 51. Władysław Anders [w:] Słownik historii Polski 1939-1948, red. Andrzej Chwalba i Tadusz Gąsowski, Kraków 1994.
 52. Wrzosek Mieczysław, Polskie korpusy wojskowe w Rosji w latach 1917-1918, Warszawa 1969.
 53. Zając Józef, W Szkocji i na Środkowym Wschodzie, Londyn 1967.
 54. Zbrodnia katyńska w świetle dokumentów, Przedmowa Władysław Anders, Londyn 1982.
 55. Żaroń Piotr, Armia Andersa, Toruń 1996.
Udostępnij przez: