28 czerwca 2016

O Nas

 

 

Celem działania WSPÓLNOTY ANDERSA jest:

 1. poznawanie i popularyzowanie postaci gen. Władysława Andersa w duchu krzewienie wartości patriotycznych i niepodległościowych, umacniających niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. poznawanie i popularyzowanie działalności patriotycznej i niepodległościowej osób związanych z gen. Władysławem Andersem w tym w szczególności żołnierzy i osób związanych z Armią Andersa;
 3. prowadzenie działań integrujących środowiska kombatanckie oraz środowiska przyjaciół i krewnych związanych z gen. Władysławem Andersem i Armią Andersa;
 4. upowszechnianie idei służby ojczyźnie i narodowi polskiemu oraz krzewienie postaw patriotycznych i propaństwowych;
 5. działanie na rzecz popularyzacji poza Polską, polskiej tradycji, kultury, historii i polskiej racji stanu w tym zwłaszcza obrona dobrego imienia polskiego;
 6. pobudzanie świadomości historycznej, podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 7. działanie na rzecz wychowania młodzieży w oparciu o tradycje patriotyczne,  niepodległościowe i tradycje oręża polskiego;
 8. rozwijanie działalności edukacyjnej, kulturalnej i samopomocowej;
 9. wspieranie rozwoju współpracy Kraju z Polonią i Polakom za granicą, w tym za szczególnym uwzględnieniem młodzieży polonijnej z państw byłego Związku Radzieckiego;
 10. działanie na rzecz integracji środowisk młodzieży i miłośników historii wojskowości oraz rekonstruktorów wojskowości;
 11. kultywowanie tradycji wojskowych;
 12. badania naukowe nad dziejami oręża polskiego oraz historii najnowszej, w szczególności polskiej emigracji żołnierskiej i niepodległościowej po II wojnie światowej.

  Dla ich realizacji podejmiemy stosowne działanie by nadać im formy organizacyjne, które umożliwią nam inicjowanie oraz włączanie się w:
  - działania związane z uczestnictwem oraz organizacją targów, wystaw, kongresów, konferencji, spotkań i dyskusji;
  - udział merytoryczny w działalności publicystycznej i wystawienniczej;
  - wspomaganie procesu wydawania książek, filmów, publikacji i czasopism, a także wszelkich form publikacji w formie elektronicznej i internetowej;
  - działania upamiętniające miejsca pamięci narodowej oraz budynki, budowle o znaczeniu historycznym i podobne atrakcje historyczne.
  Uczestnictwo w związkach stowarzyszeń, porozumieniach i innych formach współdziałania z organizacjami podejmującymi zbieżne działania ideowe opisane w celach statutowych stowarzyszenia.

1472215009393

Udostępnij przez: