Sejm jednogłośnie uchwalił ustawę repatriacyjną

W dniu 7 kwietnia 2017 r. sejm uchwalił nieomal jednogłośnie nową ustawę repatriacyjną jaka przed rokiem zapowiadała min. Anna Maria Anders. Nowela zakłada wsparcie finansowe dla repatriantów (m.in. do 25 tys. zł na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych) oraz ustanowienie pełnomocnika rządu ds. repatriacji i Rady ds. Repatriacji. Teraz ustawa trafi do Senatu, a następnie do podpisu Prezydenta i 2 maja na Dzień Polonii wejdzie w życie.

Przyjęta przez posłów nowelizacja ustawy o repatriacji została przygotowana przez rząd. Ma ona na celu ułatwienie powrotu i osiedlania się w Polsce osób polskiego pochodzenia. Chodzi o osoby zesłane lub deportowane przez władze ZSRR do Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Tadżykistanu, Turkmenistanu, Uzbekistanu lub azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, a także potomków tych osób, którym nie dane było wyjść z Armią Andersa.

Najpierw Sejm przyjął w piątkowym głosowaniu cztery poprawki zgłoszone przez PiS, które rekomendowały połączone komisje administracji i spraw wewnętrznych oraz łączności z Polakami za granicą.

Umożliwią one repatriantowi wnioskowanie o zmianę formy pomocy finansowej, która przysługuje jako dopłata do czynszu najmu lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, do kosztów zakwaterowania w domu studenckim lub do nabycia lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego. Inna przyjęta przez Sejm poprawka dołącza do formularza wniosku o pomoc informacje o adresie mieszkania wynajmowanego lub nabywanego przez repatrianta albo miejsca jego zakwaterowania w domu studenckim.

Nowelizacja ustawy o repatriacji przygotowana przez rząd ma na celu ułatwienie powrotu i osiedlania się w Polsce osób polskiego pochodzenia. Chodzi o osoby zesłane lub deportowane przez władze ZSRR do Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Tadżykistanu, Turkmenistanu, Uzbekistanu lub azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, a także potomków tych osób.

Sejm odrzucił natomiast poprawki zgłoszone przez posła Nowoczesnej Zbigniewa Gryglasa. Jedna z nich zakładała rezygnację z ustanowienia Rady ds. Repatriacji.

W czasie prac sejmowych komisji do pierwotnego projektu wprowadzono też rozwiązania dotyczące określenia maksymalnego limitu wynagrodzeń członków Rady ds. Repatriacji do wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, rezygnacji z egzaminu z języka polskiego, wprowadzenia przekazywania środków dla repatriantów na rachunek bankowy oraz zapewnienia repatriantom w ośrodkach adaptacyjnych dostępu do szerokopasmowego internetu. Ponadto wprowadzono możliwość dofinansowania pobytu repatrianta w domu studenckim. Komisje wprowadziły też zapis mówiący, że repatrianci będą mogli być zapraszani imiennie – np. przez swoje rodziny – i uzyskiwać przewidziane projektem dofinansowanie.

W nowelizacji zmieniono definicję repatrianta i procedurę związaną z przyznawaniem wizy krajowej w celu repatriacji. Przewidziano także ustanowienie pełnomocnika rządu ds. repatriacji oraz utworzenie Rady ds. Repatriacji. Rada będzie organem opiniodawczo-doradczym pełnomocnika rządu ds. repatriacji.

Nowela przewiduje ponadto tworzenie ośrodków adaptacyjnych dla repatriantów, które mają zapewniać im m.in. kursy języka polskiego. Mają być one prowadzone przez organizacje społeczne, stowarzyszenia lub inne osoby prawne wyłonione w otwartym konkursie ofert. Repatriant będzie umieszczany w ośrodku na podstawie decyzji pełnomocnika rządu ds. repatriacji na okres od trzech do sześciu miesięcy. Ośrodki będą nadzorowane przez pełnomocnika, którego decyzja pełnomocnika o przyznaniu miejsca w ośrodku będzie potwierdzać spełnienie warunków do osiedlenia się w Polsce.

W nowelizacji zaproponowano także m.in. nową formę pomocy finansowej dla repatriantów. Zgodnie z nią, pełnomocnik będzie udzielał repatriantowi po opuszczeniu przez niego ośrodka (na jego wniosek) pomocy finansowej na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych. Repatriant będzie mógł otrzymać do 25 tys. zł. Wsparcie to będzie mógł przeznaczyć na dopłatę do zakupu mieszkania lub dopłatę do czynszu wynajmowanego mieszkania.

Nowela przewiduje, że gminie, która zapewni lokal mieszkalny repatriantowi, zostanie udzielona jednorazowa dotacja z budżetu państwa do 25 tys. zł na repatrianta.

Zgodnie z nowelizacją przepisy miałyby zasadniczo obowiązywać od 1 maja 2017 r.; część regulacji powinna wejść w życie 1 września 2017 r. (PAP)

Udostępnij przez:

2 thoughts on “Sejm jednogłośnie uchwalił ustawę repatriacyjną

  • Autorzy tej ustawy powinni zostać pozbawieni prawa decydowania. Jest to rodzaj zły porównywalny moim zdaniem z oszustwem. Organizowanie głosów wyborczych przybyszów , którzy faktycznie nie mają związku żadnego z pochodzeniem Polskim .

    Przed II iI wojna światowa os 1777 roku przybywały firmy związane z ropą naftową do Polski . To są i były czasowe pobyty nie związane z pochodzeniem Polskim. Proszę nue sprowadzać arabów, Turków, Ormian, Cyganów, Rumunów, Rosjan, . Państwa pochodzenia tych osób są . Powstał Izrael,i inne Państwa są ich miejscem więzi. Nie jest to Polska. Nie potrzebujemy nowych agentów obcych państw.

  • Ustawa jest wadliwa z uwagi choćby na fakt że były również deportacje do Europejskiej części federacji rosyjskiej, ale na północy gdzie sięga strefa wiecznej zmarzliny i były zlokalizowane obozy przymusowej pracy. Poza tym mnóstwo Polaków zostało w pozostałej części CCCP przymusowo pozbawionych obywatelstwa polskiego i teraz są pozbawieni praktycznie opieki państwa polskiego. Jeżeli zatem posłowie są zadowoleni ze swojego kolejnego pasztetu to niech mają swiadomość ułomności swoich działań. A rząd mógłby przemyśleć swoją politykę względem Ukrainy Litwy Białorusi i Rosji gdzie nadal mieszka wielu potomków Polaków.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Kontynuując przeglądanie tej strony, domyślnie akceptujesz użycie ciasteczek tzw. cookies. więcej...

Ustawienia cookie na tej stronie są ustawione domyślnie na "zezwalaj na pliki cookie", aby dać Ci najlepszy sposób przeglądania z możliwych. Jeśli w dalszym ciągu korzystasz z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub klikając na przycisk "Akceptuję", wyrażasz na to zgodę.

Zamknij