O Dowborczykach i Andersie w Mińsku

W Narodowym Muzeum Historycznym w Mińsku otwarto 17 sierpnia 2017 r. wystawę poświęconą „dowborczykom” – żołnierzom I Korpusu Polskiego, który powstał w 1917 r. jako część armii rosyjskiej, a którego oficerowie stali się potem ważnymi postaciami w armii niepodległej Polski – wśród nich był Władysław Anders, który zapoczątkował wówczas swój szlak bojowy o wyzwolenie Polski w 1918 r. – wówczas był rotmistrzem i adiutantem generała Józefa Dowbora-Muśnickiego.

Wystawę „Synowie ziemi białoruskiej. Oficerowie I Polskiego Korpusu w Twierdzy Bobrujsk” otwarto w Narodowym Muzeum Historycznym Białorusi. – I Polski Korpus to była kołyska Wojska Polskiego II RP – mówił białorusk historyk Ihar Mielnikau, współtwórca wystawy. – Gdy dowiedziałem, że Władysław Anders karierę rozpoczynał właśnie od I Polskiego Korpusu, zacząłem badania – dodał.

Białoruski historyk Ihar Mielnikau, który jest jednym z autorów wystawy, powiedział Polskiemu Radiu, że sam pochodzi z miasta Bobrujsk. Dlatego naturalną rzeczą było dla niego zainteresowanie się formowaniem I Polskiego Korpusu, udziałem w niej Białorusinów i stacjonowaniem wojsk w twierdzy w Bobrujsku. – Pierwszy Polski Korpus to była kołyska Wojska Polskiego II Rzeczpospolitej” – mówił białoruski historyk. –Gdy  dowiedziałem się o tym, że Władysław Anders swoją karierę rozpoczynał właśnie od I Polskiego Korpusu, no to wszystkie pytania były zdjęte i rozpocząłem badania – dodał Ihar Mielnikau.

„I Korpus Polski był pod wieloma względami formacją unikalną. Stał się jednym z zaczątków Wojska Polskiego” – mówił w piątek wieczorem ambasador RP na Białorusi Konrad Pawlik, otwierając wystawę.

Z kolei Aleksander Chramy – wicedyrektor Muzeum Historycznego Białorusi – zwrócił uwagę, że na Białorusi jest bardzo mało materiałów o powstaniu I Polskiego Korpusu, a badań naukowych w ogóle nie ma. – Dzięki wystawie – jak uważam – rozpoczęliśmy wielką pracę, związaną z badaniem upadku Imperium Rosyjskiego i powstaniem szeregu państw we wschodniej Europie w 1918-1919 i kolejnych latach – powiedział Aleksander Chramy. Wicedyrektor Muzeum Historycznego dodał, że dla jego kraju to ważny temat, gdyż pomaga poznać proces powstania niezależnej Białorusi.

I Korpus Polski został utworzony 24 lipca 1917 r. w armii carskiej na terenach dzisiejszej Białorusi z Polaków walczących na zachodnim i północnym froncie I wojny światowej. Oficerów zwano „dowborczykami” od nazwiska ich dowódcy gen. Józefa Dowbora-Muśnickiego, a historia tej formacji była nierozerwalnie związana z losami twierdzy w Bobrujsku.

I Korpus Polski został utworzony 24 lipca 1917 r. w armii carskiej na terenach dzisiejszej Białorusi z Polaków walczących na zachodnim i północnym froncie I wojny światowej. Oficerów zwano „dowborczykami” od nazwiska ich dowódcy gen. Józefa Dowbora-Muśnickiego, a historia tej formacji była nierozerwalnie związana z losami twierdzy w Bobrujsku.

Początkowo mający walczyć z Niemcami, żołnierze I Korpusu toczyli boje głównie z bolszewikami, m.in. zdobywając w 1918 r. twierdzę bobrujską, a także Mińsk Litewski (dzisiejszą stolicę Białorusi). Po traktacie brzeskim formacja została rozbrojona przez oddziały niemieckie.

Po powrocie do kraju żołnierze I Korpusu brali udział w organizowaniu struktur Wojska Polskiego. Walczyli w powstaniu wielkopolskim oraz wojnie polsko-bolszewickiej, a także na frontach II wojny światowej.

„W Twierdzy Bobrujsk swoją karierę wojskową rozpoczął m.in. wybitny dowódca Wojska Polskiego, późniejszy bohater spod Monte Cassino gen. Władysław Anders, który wówczas był rotmistrzem i adiutantem generała Józefa Dowbora-Muśnickiego.

Z I Korpusu pochodził Konstanty Plisowski – bohater obrony Twierdzy Brzeskiej z 1939 r., który ponad dwa tygodnie wraz z wiernymi żołnierzami stawiał opór porażającej sile niemieckiego najeźdźcy.

„Tam także służył potomek Franciszka Skaryny – Jan, bohater powstania wielkopolskiego” – opowiadał w rozmowie z PAP historyk Ihar Mielnikau, który stworzył wystawę wraz z Elżbietą Iniewską, zajmującą się sprawami nauki i kultury w polskiej ambasadzie w Mińsku.

„Chcieliśmy pokazać historię wojskowych urodzonych na tych ziemiach. Dzięki tej wystawie Białorusini mają dostęp do informacji, których w żaden inny sposób by nie uzyskali” – wyjaśniła Elżbieta Iniewska. W ciągu ostatniego roku Iniewskiej udało się odnaleźć w polskim Narodowym Archiwum Cyfrowym i odtworzyć życiorysy dwudziestu oficerów I Korpusu, które stały się częścią wystawy.

„O I Korpusie Polskim na Białorusi wiadomo tak naprawdę bardzo niewiele – powiedziała PAP Elżbieta Iniewska. – Mało osób zdaje sobie sprawę z tego, jak wielu bohaterów, którzy wyszli z twierdzy Bobrujsk, było potem ważnymi postaciami II wojny światowej”.

„Chcieliśmy pokazać historię wojskowych urodzonych na tych ziemiach. Dzięki tej wystawie Białorusini mają dostęp do informacji, których w żaden inny sposób by nie uzyskali” – wyjaśniła. W ciągu ostatniego roku Iniewskiej udało się odnaleźć w polskim Narodowym Archiwum Cyfrowym i odtworzyć życiorysy dwudziestu oficerów I Korpusu, które stały się częścią wystawy.

Na wystawie zaprezentowano także historię twierdzy bobrujskiej i odtworzone przez Mielnikaua mundury oficerów I Korpusu. Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem, w niewielkiej sali muzeum tłoczyło się kilkadziesiąt osób. „Taka frekwencja w upalny piątkowy wieczór świadczy o tym, że poruszyliśmy naprawdę ważny temat” – powiedział Mielnikau.

Z Mińska Justyna Prus (PAP)

W Narodowym Muzeum Historycznym w Mińsku otwarto w piątek wystawę poświęconą „dowborczykom” – żołnierzom I Korpusu Polskiego, który powstał w 1917 r. jako część armii rosyjskiej, a którego oficerowie stali się potem ważnymi postaciami w armii niepodległej Polski.

„I Korpus Polski był pod wieloma względami formacją unikalną. Stał się jednym z zaczątków Wojska Polskiego” – mówił w piątek wieczorem ambasador RP na Białorusi Konrad Pawlik, otwierając wystawę.

I Korpus Polski został utworzony 24 lipca 1917 r. w armii carskiej na terenach dzisiejszej Białorusi z Polaków walczących na zachodnim i północnym froncie I wojny światowej. Oficerów zwano „dowborczykami” od nazwiska ich dowódcy gen. Józefa Dowbora-Muśnickiego, a historia tej formacji była nierozerwalnie związana z losami twierdzy w Bobrujsku.

I Korpus Polski został utworzony 24 lipca 1917 r. w armii carskiej na terenach dzisiejszej Białorusi z Polaków walczących na zachodnim i północnym froncie I wojny światowej. Oficerów zwano „dowborczykami” od nazwiska ich dowódcy gen. Józefa Dowbora-Muśnickiego, a historia tej formacji była nierozerwalnie związana z losami twierdzy w Bobrujsku.

Początkowo mający walczyć z Niemcami, żołnierze I Korpusu toczyli boje głównie z bolszewikami, m.in. zdobywając w 1918 r. twierdzę bobrujską, a także Mińsk Litewski (dzisiejszą stolicę Białorusi). Po traktacie brzeskim formacja została rozbrojona przez oddziały niemieckie.

Po powrocie do kraju żołnierze I Korpusu brali udział w organizowaniu struktur Wojska Polskiego. Walczyli w powstaniu wielkopolskim oraz wojnie polsko-bolszewickiej, a także na frontach II wojny światowej.

„W Twierdzy Bobrujsk swoją karierę wojskową rozpoczął m.in. wybitny dowódca Wojska Polskiego, późniejszy bohater spod Monte Cassino gen. Władysław Anders, który wówczas był rotmistrzem i adiutantem generała Józefa Dowbora-Muśnickiego.

Z I Korpusu pochodził Konstanty Plisowski – bohater obrony Twierdzy Brzeskiej z 1939 r., który ponad dwa tygodnie wraz z wiernymi żołnierzami stawiał opór porażającej sile niemieckiego najeźdźcy.

„Tam także służył potomek Franciszka Skaryny – Jan, bohater powstania wielkopolskiego” – opowiadał w rozmowie z PAP historyk Ihar Mielnikau, który stworzył wystawę wraz z Elżbietą Iniewską, zajmującą się sprawami nauki i kultury w polskiej ambasadzie w Mińsku.

„Chcieliśmy pokazać historię wojskowych urodzonych na tych ziemiach. Dzięki tej wystawie Białorusini mają dostęp do informacji, których w żaden inny sposób by nie uzyskali” – wyjaśniła Elżbieta Iniewska. W ciągu ostatniego roku Iniewskiej udało się odnaleźć w polskim Narodowym Archiwum Cyfrowym i odtworzyć życiorysy dwudziestu oficerów I Korpusu, które stały się częścią wystawy.

„O I Korpusie Polskim na Białorusi wiadomo tak naprawdę bardzo niewiele – powiedziała PAP Elżbieta Iniewska. – Mało osób zdaje sobie sprawę z tego, jak wielu bohaterów, którzy wyszli z twierdzy Bobrujsk, było potem ważnymi postaciami II wojny światowej”.

„Chcieliśmy pokazać historię wojskowych urodzonych na tych ziemiach. Dzięki tej wystawie Białorusini mają dostęp do informacji, których w żaden inny sposób by nie uzyskali” – wyjaśniła. W ciągu ostatniego roku Iniewskiej udało się odnaleźć w polskim Narodowym Archiwum Cyfrowym i odtworzyć życiorysy dwudziestu oficerów I Korpusu, które stały się częścią wystawy.

Na wystawie zaprezentowano także historię twierdzy bobrujskiej i odtworzone przez Mielnikaua mundury oficerów I Korpusu. Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem, w niewielkiej sali muzeum tłoczyło się kilkadziesiąt osób. „Taka frekwencja w upalny piątkowy wieczór świadczy o tym, że poruszyliśmy naprawdę ważny temat” – powiedział Mielnikau.

Z Mińska Justyna Prus (PAP)

„I Korpus Polski był pod wieloma względami formacją unikalną. Stał się jednym z zaczątków Wojska Polskiego” – mówił w piątek wieczorem ambasador RP na Białorusi Konrad Pawlik, otwierając wystawę.

I Korpus Polski został utworzony 24 lipca 1917 r. w armii carskiej na terenach dzisiejszej Białorusi z Polaków walczących na zachodnim i północnym froncie I wojny światowej. Oficerów zwano „dowborczykami” od nazwiska ich dowódcy gen. Józefa Dowbora-Muśnickiego, a historia tej formacji była nierozerwalnie związana z losami twierdzy w Bobrujsku.

I Korpus Polski został utworzony 24 lipca 1917 r. w armii carskiej na terenach dzisiejszej Białorusi z Polaków walczących na zachodnim i północnym froncie I wojny światowej. Oficerów zwano „dowborczykami” od nazwiska ich dowódcy gen. Józefa Dowbora-Muśnickiego, a historia tej formacji była nierozerwalnie związana z losami twierdzy w Bobrujsku.

Początkowo mający walczyć z Niemcami, żołnierze I Korpusu toczyli boje głównie z bolszewikami, m.in. zdobywając w 1918 r. twierdzę bobrujską, a także Mińsk Litewski (dzisiejszą stolicę Białorusi). Po traktacie brzeskim formacja została rozbrojona przez oddziały niemieckie.

Po powrocie do kraju żołnierze I Korpusu brali udział w organizowaniu struktur Wojska Polskiego. Walczyli w powstaniu wielkopolskim oraz wojnie polsko-bolszewickiej, a także na frontach II wojny światowej.

W Twierdzy Bobrujsk swoją karierę wojskową rozpoczął m.in. wybitny dowódca Wojska Polskiego, późniejszy bohater spod Monte Cassino gen. Władysław Anders, który wówczas był rotmistrzem i adiutantem generała Józefa Dowbora-Muśnickiego.

Z I Korpusu pochodził Konstanty Plisowski – bohater obrony Twierdzy Brzeskiej z 1939 r., który ponad dwa tygodnie wraz z wiernymi żołnierzami stawiał opór porażającej sile niemieckiego najeźdźcy.

„Tam także służył potomek Franciszka Skaryny – Jan, bohater powstania wielkopolskiego” – opowiadał w rozmowie z PAP historyk Ihar Mielnikau, który stworzył wystawę wraz z Elżbietą Iniewską, zajmującą się sprawami nauki i kultury w polskiej ambasadzie w Mińsku.

„Chcieliśmy pokazać historię wojskowych urodzonych na tych ziemiach. Dzięki tej wystawie Białorusini mają dostęp do informacji, których w żaden inny sposób by nie uzyskali” – wyjaśniła Elżbieta Iniewska. W ciągu ostatniego roku Iniewskiej udało się odnaleźć w polskim Narodowym Archiwum Cyfrowym i odtworzyć życiorysy dwudziestu oficerów I Korpusu, które stały się częścią wystawy.

„O I Korpusie Polskim na Białorusi wiadomo tak naprawdę bardzo niewiele – powiedziała PAP Elżbieta Iniewska. – Mało osób zdaje sobie sprawę z tego, jak wielu bohaterów, którzy wyszli z twierdzy Bobrujsk, było potem ważnymi postaciami II wojny światowej”.

„Chcieliśmy pokazać historię wojskowych urodzonych na tych ziemiach. Dzięki tej wystawie Białorusini mają dostęp do informacji, których w żaden inny sposób by nie uzyskali” – wyjaśniła. W ciągu ostatniego roku Iniewskiej udało się odnaleźć w polskim Narodowym Archiwum Cyfrowym i odtworzyć życiorysy dwudziestu oficerów I Korpusu, które stały się częścią wystawy.

Na wystawie zaprezentowano także historię twierdzy bobrujskiej i odtworzone przez Mielnikaua mundury oficerów I Korpusu. Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem, w niewielkiej sali muzeum tłoczyło się kilkadziesiąt osób. „Taka frekwencja w upalny piątkowy wieczór świadczy o tym, że poruszyliśmy naprawdę ważny temat” – powiedział Mielnikau.

Z Mińska Justyna Prus (PAP)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Kontynuując przeglądanie tej strony, domyślnie akceptujesz użycie ciasteczek tzw. cookies. więcej...

Ustawienia cookie na tej stronie są ustawione domyślnie na "zezwalaj na pliki cookie", aby dać Ci najlepszy sposób przeglądania z możliwych. Jeśli w dalszym ciągu korzystasz z tej strony, bez zmiany ustawienia plików cookie lub klikając na przycisk "Akceptuję", wyrażasz na to zgodę.

Zamknij